8 sierpnia 2018

IX dzień nowenny

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne! Tyś wybrało św. Teresę Benedyktę na czystą i świętą ofiarę przed Twoim obliczem. Napełnij również nasze serca Twoją miłością i […]
8 sierpnia 2018

VIII dzień nowenny

Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino. Tyś powiedziało “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Spojrzyj […]
8 sierpnia 2018

VII dzień nowenny

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce! Tyś w szczególny sposób ubogaciło św. Teresę Benedyktę i obrało jej serce na Swoją świątynię. Błagamy […]
8 sierpnia 2018

VI dzień nowenny

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają! Z Ciebie św. Teresa Benedykta czerpała moc dla swego życia, ofiary i ekspiacji. Nawiedź swoją łaską nasze serca, […]