22 września 2017

IX dzień nowenny

Bóg jedyną nagrodą Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadania […]
22 września 2017

VIII dzień nowenny

Żyć duchem służby O mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę Cię Kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają […]
22 września 2017

VII dzień nowenny

Żyć chwilą obecną W Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed […]
22 września 2017

VI dzień nowenny

Bezgranicznie ufać w miłosierdzie i łaskę Boga Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług […]