Instytucje

 

Istotną formą oddziaływania na współczesną mentalność jest działalność formacyjna prowadzona przez karmelitański zakon. Różnego rodzaju instytucje mają za zadanie ukazywać intelektualne piękno i harmonię doktryny mistycznej Karmelu. Dokonuje się to poprzez słowo mówione, jak również drukowane. Od wielu już lat w ramach organizacji karmelitańskich poczesne miejsce stanowi Biuro Misyjne. Wspiera ono działalność misjonarzy w Rwandzie i Burundi.


Instytucje

Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych

Instytucja Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych jest ściśle związana z erygowaniem klasztoru (1911) w Krakowie, w którym ustanowiono Kolegium Teologiczne.

Więcej

Instytucje

Karmelitański Instytut Duchowości

Karmelitański Instytut Duchowości (KID) działa w Krakowie od 1991 roku. Oferuje dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości, a przede wszystkim przedstawicieli Karmelu.

Więcej

Instytucje

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Wydawnictwo Karmelitów Bosych od 1927 roku przekłada, opracowuje i udostępnia polskim czytelnikom dzieła klasycznych autorów karmelitańskich, takich jak św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Więcej

Instytucje

Głos Karmelu

Głos Karmelu jest jednym z najstarszych czasopism Katolickich w Polsce poświęconych życiu duchowemu. W latach największego rozkwitu (1929-1932) jego nakład osiągał 12 000 egzemplarzy. 

Więcej

Okładka t9.indd

Itinera Spiritualia

Itinera Spiritualia to rocznik Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, poświęcony teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy, zawierający artykuły w j. polskim i w innych językach.

Więcej

Instytucje

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych

Biuro Misyjne Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, jest jednostką powołaną przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, za zgodą Rady Prowincjalnej w celu ożywiania zapału misyjnego w Prowincji.

Więcej

Instytucje

Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein

Centrum jest z założenia formułą otwartą na spotkanie pomiędzy kulturą a duchowością. W roku 2016 przyjęło formę stowarzyszenia religijnego.

Więcej

Instytucje

Muzeum Karmelitańskie

Muzeum Karmelitańskie zostało otwarte 20 listopada 2014 roku i mieści się w nowym budynku Domu Pielgrzyma przy zabytkowym klasztorze karmelitów bosych w Czernej.

Więcej

archiwum-200

Archiwum OCD

Archiwum Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego erygowane zostało 22 października 1960 roku w klasztorze w Czernej.

Więcej

Instytucje

Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych

Dom mieści się w Wadowicach, w miejscu popularnie nazywanym „Górką”. Stanowi część obiektu, na który składają się: zespół klasztorny, Sanktuarium św. Józefa i Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy.

Więcej

Instytucje

Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma w Czernej jest odpowiedzią na wyzwanie jakie postawił przed nami potężny ruch pielgrzymkowy do cudownego obrazu Maryi oraz do sarkofagu świętego Rafała Kalinowskiego.

Więcej

Instytucje

Karmelitański Dom Modlitwy

W 2003 roku przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach powstał Karmelitański Dom Modlitwy. Jest on dla wielu osób ulubionym miejscem skupienia i medytacji.

Więcej

Zawoja sepia

Karmelitański Dom Gościnny

Karmelitański Dom Gościnny związany jest z obecnością Karmelitów Bosych w Zawoi, którzy osiedlili się na Zakamieniu pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Więcej

Instytucje

Dom Gościnny

Dom Gościnny "Porta fidei" jest integralną częścią naszego klasztoru w Przemyślu. Przyjmujemy tu naszych gości, którzy chcą w milczeniu i skupieniu przeżyć indywidualne rekolekcje.

Więcej