Instytucje

 

Istotną formą oddziaływania na współczesną mentalność jest działalność formacyjna prowadzona przez karmelitański zakon. Różnego rodzaju instytucje mają za zadanie ukazywać intelektualne piękno i harmonię doktryny mistycznej Karmelu. Dokonuje się to poprzez słowo mówione, jak również drukowane. Od wielu już lat w ramach organizacji karmelitańskich poczesne miejsce stanowi Biuro Misyjne. Wspiera ono działalność misjonarzy w Rwandzie i Burundi.


Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych

Instytucja Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych jest ściśle związana z erygowaniem klasztoru (1911) w Krakowie, w którym ustanowiono Kolegium Teologiczne.

Więcej

Karmelitański Instytut Duchowości

Karmelitański Instytut Duchowości (KID) działa w Krakowie od 1991 roku. Oferuje dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości, a przede wszystkim przedstawicieli Karmelu.

Więcej

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Wydawnictwo Karmelitów Bosych od 1927 roku przekłada, opracowuje i udostępnia polskim czytelnikom dzieła klasycznych autorów karmelitańskich, takich jak św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Więcej

Głos Karmelu

Głos Karmelu jest jednym z najstarszych czasopism Katolickich w Polsce poświęconych życiu duchowemu. W latach największego rozkwitu (1929-1932) jego nakład osiągał 12 000 egzemplarzy. 

Więcej

Okładka t9.indd

Itinera Spiritualia

Itinera Spiritualia to rocznik Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, poświęcony teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy, zawierający artykuły w j. polskim i w innych językach.

Więcej

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych

Biuro Misyjne Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, jest jednostką powołaną przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, za zgodą Rady Prowincjalnej w celu ożywiania zapału misyjnego w Prowincji.

Więcej

Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein

Centrum jest z założenia formułą otwartą na spotkanie pomiędzy kulturą a duchowością. W roku 2016 przyjęło formę stowarzyszenia religijnego.

Więcej

Muzeum Karmelitańskie

Muzeum Karmelitańskie zostało otwarte 20 listopada 2014 roku i mieści się w nowym budynku Domu Pielgrzyma przy zabytkowym klasztorze karmelitów bosych w Czernej.

Więcej

archiwum-200

Archiwum OCD

Archiwum Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego erygowane zostało 22 października 1960 roku w klasztorze w Czernej.

Więcej

Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych

Dom mieści się w Wadowicach, w miejscu popularnie nazywanym „Górką”. Stanowi część obiektu, na który składają się: zespół klasztorny, Sanktuarium św. Józefa i Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy.

Więcej

Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma w Czernej jest odpowiedzią na wyzwanie jakie postawił przed nami potężny ruch pielgrzymkowy do cudownego obrazu Maryi oraz do sarkofagu świętego Rafała Kalinowskiego.

Więcej

Karmelitański Dom Modlitwy

W 2003 roku przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach powstał Karmelitański Dom Modlitwy. Jest on dla wielu osób ulubionym miejscem skupienia i medytacji.

Więcej

Zawoja sepia

Karmelitański Dom Gościnny

Karmelitański Dom Gościnny związany jest z obecnością Karmelitów Bosych w Zawoi, którzy osiedlili się na Zakamieniu pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Więcej

Dom Gościnny

Dom Gościnny "Porta fidei" jest integralną częścią naszego klasztoru w Przemyślu. Przyjmujemy tu naszych gości, którzy chcą w milczeniu i skupieniu przeżyć indywidualne rekolekcje.

Więcej