Rodzina Karmelu

 

To, co ściśle jednoczy ze sobą wszystkie wspólnoty wielkiej Rodziny Karmelu, jest zapisane na kartach Reguły Pierwotnej św. Alberta Jerozolimskiego. Z tego korzenia wyrasta potężne karmelitańskie drzewo. Istotą charyzmatu pierwotnego i wciąż aktualnego jest życie duchem kontemplacji, w nieustannym rozważaniu Słowa Bożego i posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. Drugą istotną cechą karmelitańskiej drogi duchowej jest zażyła przyjaźń z Najświętszą Matką i Siostrą Maryją. Szczególnie wyraża się to w znaku Szkaplerza Świętego.


Rodzina Karmelu

Bracia Bosi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Jesteśmy jako wspólnota i każdy z osobna powołani do modlitwy, która jest życiem i do uczenia życia, które ma być modlitwą.

Więcej

Rodzina Karmelu

Mniszki Bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową i jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy i ofiary za wszystkich.

Więcej

Rodzina Karmelu

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Przynależymy żyjąc "w świecie" do rodziny Karmelu wprowadzjąc w codzienność życia geniusz wskazówek Świętych naszego Zakonu.

Więcej

Rodzina Karmelu

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Jesteśmy zgromadzeniem żyjącym charyzmatem Bożego dziecięctwa, inspirującym się regułą i duchowością karmelitańską.

Więcej

Rodzina Karmelu

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek

Inspiruje nas palautiańskie życia z pasją dla Kościoła wyrażane w trzech wymiarach: wspólnota, modlitwa, misja.

Więcej

Rodzina Karmelu

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek

Żyjemy w siostrzanej jedności jako mała wspólnota Kościoła, naszym życiem głosząc i świadcząc o Jego pięknie i jedności.

Więcej

kt2

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Jesteśmy instytutem zakonnym habitowym inspirującym się duchową drogą św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Więcej

Rodzina Karmelu

Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Jesteśmy instytutem bezhabitowym a nasze początki mają miejsce kiedy to w Kościele zaczął się rozpowszechniać kult „Małej świętej” z Lisieux.

Więcej

Rodzina Karmelu

Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego

Wszystko zaczęło się od św. Teresy od Jezusa i pragnienia życia, o którym pisze. Żyjemy duchowością karmelitańską. Jesteśmy Wspólnotą Sióstr Karmel Ducha Świętego.

Więcej

Rodzina Karmelu

Świecki Instytut Karmelitański ELIANUM

Jesteśmy jednym z wielu instytutów życia konsekrowanego w świecie (tzw. instytutów świeckich). Naszą inspiracją jest Karmel, a szczególnie jego duchowy ojciec - prorok Eliasz.

Więcej