Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego


W szystko zaczęło się od św. Teresy od Jezusa i pragnienia życia, o którym pisze. Żyjemy duchowością karmelitańską. Jesteśmy Wspólnotą Sióstr Karmel Ducha Świętego.

Liczy się dla nas:

  • modlitwa taka, by była życiem i życie takie, by było modlitwą,
  • wspólnota oparta na relacjach przyjaźni,
  • życie ubogie i otwarte na innych (żyjemy z jałmużny)

Nasz dom w Żarkach Letnisko jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą porozmawiać, rozeznać, poznawać siebie, wzrastać, pogłębiać wiarę, uczyć się modlitwy. Służymy innym poprzez towarzyszenie indywidualne, spotkania w małych grupach. Na zaproszenie prowadzimy rekolekcje dzieląc się nauczaniem Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża.

Jesteśmy wspólnotą sióstr prawnie istniejącą pod jurysdykcją Arcybiskupa Wacława Depo od 2 lutego 2015 r. Prawny nasz status to stowarzyszenie prywatne wiernych mające kościelną osobowość prawną.