Bujumbura

Bujumbura

Konwent pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża
Diecezja Bujumbura

Otwarcie domu zakonnego w stolicy Burundi, gdzie znajduje się Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, spowodowane było potrzebą kształcenia braci alum­nów, którzy ukończyli w Butare kanoniczny nowicjat. Bp Everiste Ngoyagoye, miejsco­wy ordynariusz, listem z dnia 3 lipca 1999 r. wyraził zgodę na nasze osiedlenie się w mieście, zaś 7 sierpnia 1999 r. wspólnota zakonna zaczęła w nim regularne życie w wynajętym domu przy ul. 28 Novembre 11B. Definitorium Generalne, dekretem z 6 października 1999 r., erygowało w Bujumbura dom formacyjny. W 2000 r. zakupio­no dom przy ul. Euphorbes, nieopodal katedry, adaptując go do potrzeb życia zakonne­go. Dwukrotnie, w roku 2002 i 2003, stał się on obiektem bandyckich napadów. Ze względu na brak bezpieczeństwa w Burundi formację filozoficzną naszych alumnów przeniesiono do Rwandy, a następnie do Republiki Centralnej Afryki. W 2007 roku po 4 latach przerwy wznowiono formację filozoficzną naszych alumnów z Delegatury w Bujumbura.

Galeria