Bużumbura

Bużumbura

Konwent pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża

Diecezja Bujumbura

Dom zakonny w stolicy Burundi powstał z konieczności znalezienia siedziby studiów filozoficznych dla alumnów, którzy ukończyli kanoniczny nowicjat. Po otrzymaniu zgody abpa E. Ngoyagoye, miejscowego ordynariusza, na nasze osiedlenie się w mieście, wspólnota zakonna rozpoczęła regularne życie w wynajętym domu dnia 7 sierpnia 1999 r. Dom formacyjny erygowało Definitorium Generalne dekretem z 6 października 1999 r. W roku 2000 zakupiono posesję z domem przy ul. Euphortes, nieopodal katedry i zaadaptowano go do potrzeb życia zakonnego.

Dwukrotnie, w 2002 i 2003 r., stał się on obiektem bandyckich napadów. Ze względu na brak bezpieczeństwa w Burundi formację filozoficzną naszych kleryków przeniesiono wówczas do Rwandy, a następnie do Republiki Centralnej Afryki. Gdy po czterech latach warunki polityczne uległy poprawie, 1 września 2007 r. wznowiono edukację filozoficzną naszych alumnów w Bużumburze. W latach 2015-2017 na posesji zbudowano nowy, kilkupiętrowy budynek przeznaczony na siedzibę domu formacyjnego. Jego poświęcenia dokonał bp A. Ruberinyange, wikariusz generalny archidiecezji, dnia 12 stycznia 2017 r.

parallax background