Banská Bystrica

Banská Bystrica

Konwent pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża
Diecezja Bańskobystrzycka


Dom w Bańskiej Bystrzycy, wybudowany przez Diecezję Bańskobystrzycką został poświęcony 28 września 2008 r. Znajduje się na terenie trójhektarowego obiektu narodowego zabytku kultury. Bracia sprawują opiekę duszpasterską nad pobliskim kościołem i drogą krzyżową (bańskobystrzycka Kalwaria na Urpinie). 4 lutego 2015 r. podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu konwentu w Bańskiej Bystrzycy i formalnym dołączeniu członków wspólnoty w Bańskiej Bystrzycy do wspólnoty w Starych Horach.

parallax background

Galeria