Košice – Lorinčík

Košice - Lorinčík

Konwent pw. Matki Bożej z Góry Karmel i św. Józefa

Archidiecezja Koszycka

Po otrzymaniu zgody metropolity koszyckiego ks. bpa Alojzego Tkáča, Rada Prowincjalna, dekretem z 13 czerwca 2006 r., powołała do istnienia placówkę karmelitów bosych w Lorinčíku na przedmieściach Koszyc. 5 lipca 2006 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie tymczasowo wynajętego na siedzibę wspólnoty domu oraz działki pod nowy klasztor.

Poświęcenia i uroczystego otwarcia nowego klasztoru pw. NMP z Góry Karmel i św. Józefa dokonał abp Bernard Bober metropolita Koszycki dnia 27 września 2014 r. Dom ma charakter rekolekcyjno-modlitewny.

parallax background