Karmelitanki Bose

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową; jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały świat. Wierzymy, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczymy, że „Bóg sam wystarcza”. Naszą cichą obecnością pragniemy otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga…

Klasztory w Polsce


Klasztory Karmelitanek

Kraków-Wesoła

Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

fundacja 1725

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Kraków-Łobzów

Klasztor pw. Opieki Św. Józefa

fundacja 1875

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Przemyśl

Klasztor pw. Św. Józefa

fundacja 1884

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Katowice

Klasztor pw. Matki Kościoła i Św. Józefa

fundacja 1989

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Kielce

Klasztor pw. Królowej i Ozdoby Karmelu

fundacja 1958

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Dys

Klasztor pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

fundacja 1966

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Tarnów

Klasztor pw. NMP Janua Caeli i Św. Józefa

fundacja 2000

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Kodeń

Klasztor pw. Najświętszej Rodziny

fundacja 1991

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Rzeszów

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

fundacja 1993

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Zakopane

Klasztor pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Józefa

fundacja 1944

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Oświęcim

Klasztor pw. Świętych Obcowania

fundacja 1984

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Częstochowa

Klasztor pw. Miłosierdzia Bożego

fundacja 1957

Zobacz więcej

Klasztory zagraniczne


Klasztory Karmelitanek

Koszyce

Klasztor pw. Niepokalanego Serca Maryi i Józefa

fundacja 1995

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Detva

Klasztor pw. Miłosierdzia Bożego i Królowej Karmelu

fundacja 2007

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Sofiivska Borszczahivka

Klasztor pw. Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca Maryi

fundacja 1991

Zobacz więcej

Klasztory Karmelitanek

Pokotylivka

Klasztor pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask i Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja

fundacja 1995

Zobacz więcej
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.