Dys

Dys

Klasztor pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Archidiecezja Lubelska

Pierwszy klasztor karmelitanek bosych w Lublinie powstał w 1624 r. przy ul. Świę­toduskiej, drugi w 1648 r. przy ul. Staszica. Oba te zgromadzenia połączyły się w jedno w klasztorze Niepokalanego Poczęcia NMP w 1807 r., odstępując Klasztor św. Józefa karmelitom bosym. W 1835 r. nastąpiła kasata klasztoru. Nawiązując do tych tradycji, siostry Karmelu Weso­łowskiego z Krakowa dokonały 3 października 1966 r. refundacji Karmelu Lubelskiego przy ul. Chmielewskiego.  Klasztor otrzymał tytulację: Najśw. Maryi Panny Królowej Polski.  Ponieważ nie było tam odpowiednich warunków do życia klauzurowego, zgromadzenie nabyło teren w Dysie blisko Lublina.  31 sierpnia 1982 r. abp Józef Glemp, położył ka­mień węgielny. Siostry przeniosły się do Dysa 20 listopada 1984 r., a 21 li­sto­pada 1985 r. bp Bolesław Pylak, dokonał uro­czystego poświęcenia. Klasztor podjął się fundacji na Ukrainie: w Sofiivskiej Borszczahiwce oraz w Pokotylivce.  Następnie, w 2000 Roku Jubileuszowym Chrześcijaństwa  siostry z Dysa wzięły udział w refundacji Karmelu w Betlejem w Ziemi Świętej.

Galeria