Dys

Dys

Klasztor pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Archidiecezja Lubelska

Pierwszy klasztor karmelitanek bosych w Lublinie powstał w 1624 r. przy ul. Świętoduskiej, drugi w 1648 r. przy ul. Staszica. Oba te zgromadzenia połączyły się w jedno w klasztorze Niepokalanego Poczęcia NMP w 1807 r., odstępując klasztor św. Józefa karmelitom bosym. W 1835 r. nastąpiła kasata klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP, który został zamieniony na szpital.

Nawiązując do tych tradycji, siostry Karmelu wesołowskiego z Krakowa dokonały 3 października 1966 r. ponownej fundacji Karmelu, pw. NMP Królowej Polski, w dzielnicy willowej Lublina przy ul. Chmielewskiego. Nie mając tam odpowiednich warunków do życia klauzurowego, zgromadzenie nabyło teren w Dysie blisko Lublina. 31 sierpnia 1982 r. abp Józef Glemp, Prymas Polski, położył kamień węgielny pod nowy klasztor i kaplicę. Siostry przeniosły się do Dysa 20 listopada 1984 r., a 21 listopada 1985 r. abp Bolesław Pylak, ordynariusz lubelski, dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy i klasztoru.

Klasztor podjął się fundacji na Ukrainie: w Sofijiwskiej Borszczahiwce niedaleko Kijowa (przy pomocy Karmelu łobzowskiego z Krakowa) oraz w Pokotyliwce, w pobliżu Charkowa. Następnie, w Roku Jubileuszowym 2000 siostry z Dysa wzięły udział w refundacji Karmelu w Betlejem w Ziemi Świętej.

parallax background

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.