Munster

Munster

Konwent pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Diecezja Gary

Polscy karmelici bosi, którzy po II wojnie światowej znaleźli się poza granicami kraju, w 1949 r. założyli konwent w Hammond w stanie Indiana. W sierpniu 1952 r. został on przeniesiony do Munster. W 1970 r. klasztor prze-szedł pod jurysdykcję Prowincji Polskiej, a z chwilą jej podziału – do Prowincji Krakowskiej. Ojcowie pracują wśród Polonii amerykańskiej oraz wśród Amerykanów. Od 31 maja 1980 r. klasztor pełni funkcję nowicjatu dla kandydatów z Ameryki.

We wrześniu 2003 r. klasztor objął duszpasterstwo parafialne przy kościele św. Kamila w Chicago. Sanktuarium w Munster od początku gromadzi górali z Chicago i jego okolic z tego też powodu zostało nazwane przez kardynała Franciszka Macharskiego „amerykańskim Ludźmierzem”. W 25 rocznicę poświęcenia przez św. Jana Pawła II w Wadowicach i przybycia kopii figury Matki Bożej Ludźmierskiej do Munster, figura ta została 21 sierpnia 2016 ukoronowana złotymi koronami przez bp. Donalda Hyinga, ordynariusza diecezji.

parallax background