parallax background

Albert, z łaski Bożej powołany na Patriarchę Kościoła Jerozolimskiego, do umiłowanych synów w Chrystusie: Brokarda i pozostałych pustelników będących pod jego posłuszeństwem u źródła na Górze Karmel; pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo Ducha Świętego. Wielokrotnie i na różne sposoby święci ojcowie pouczali, że każdy, bez względu na stan i obrany styl życia, powinien trwać w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi i służyć Mu wiernie z czystym sercem i prawym sumieniem. Ponieważ jednak domagacie się, abyśmy uczynili zadość waszym oczekiwaniom i określili sposób życia, którego moglibyście się trzymać na przyszłość, dlatego postanawiamy, co następuje.
Reguła Karmelitańska


Święci

Błogosławieni

3 listopada 2016

Błogosławiony Augustyn Anioł Mazzinghi
1386 – 1438

3 listopada 2016

Błogosławiony Jan Soreth
1394 – 1471

3 listopada 2016

Błogosławiona Franciszka Amboise
1427 – 1485

3 listopada 2016

Błogosławiony Bartłomiej Fanti
1428 – 1495

3 listopada 2016

Błogosławiony Alojzy Rabata
1430 – 1490

3 listopada 2016

Błogosławiony Baptysta Spagnoli
1447 – 1516

3 listopada 2016

Błogosławiona Archaniela Girlani
1460 – 1495

3 listopada 2016

Błogosławiony Angelo Paoli
1642 – 1720

3 listopada 2016

Błogosławiona Maria Teresa od Jezusa
(Maria Scrilli)
1825 – 1889

3 listopada 2016

Błogosławiona Kandelaria od św. Józefa
(Susanna Paz-Castillo Ramirez)
1863 – 1940

2 listopada 2016

Błogosławiona Maria od Ukrzyżowania
(Róża Curcio)
1877 – 1957

2 listopada 2016

Błogosławiony Tytus Sjoerd Brandsma
1881 – 1942

2 listopada 2016

Błogosławiony Izydor Bakanja
1885 – 1909

2 listopada 2016

Błogosławiony Paweł Hilary Januszewski
1907 – 1945

2 listopada 2016

Błogosławieni Męczennicy prześladowania religijnego w Hiszpanii
+1936