Błogosławiony Baptysta Spagnoli
1447 – 1516
Baptysta Spagnoli urodził się w Mantui we Włoszech 17 kwietnia 1447 roku. Jako młodzieniec wstąpił do klasztoru karmelitów w Ferrarze, należącego wówczas do Kongregacji Mantuańskiej, i tam złożył śluby zakonne. Następnie w różnych klasztorach pełnił liczne obowiązki, między innymi sześć razy był wikariuszem generalnym swojej Kongregacji.

W roku 1513 został wybrany na przełożonego generalnego zakonu karmelitów. Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. Jest także zaliczany do wybitnych poetów swych czasów.

Zmarł w Mantui 20 marca 1516 roku. Papież Leon XIII ogłosił go błogosławionym w roku 1885.

wspomnienie liturgiczne

17 kwietnia