Piotrkowice

Piotrkowice

Konwent pw. Zwiastowania Pańskiego

Diecezja Kielecka

Karmelici Bosi
ul. Kościelna 1
Piotrkowice
26-020 Chmielnik

41 354 90 09
loreto@karmel.pl
www.loreto.pl

Na miejscu objawień maryjnych Marcin i Zofia Rokszyccy wznieśli drewnianą kaplicę w 1628 r., a gdy nie mogła pomieścić przybywających na to miejsce licznych rzesz pątników, w 1652 r. wybudowali murowany kościół i klasztor bernardyński. W 1776 r. Stanisław Krasiński ufundował kaplicę - domek loretański. W czasie zaborów bernardyni zostali zmuszeni do opuszczenia Piotrkowic. W 1824 r. na ich miejsce przybyli redemptoryści, których spotkał ten sam los - zostali usunięci przez zaborcę. W 1834 r. opiekę nad sanktuarium i parafią objęli księża diecezjalni. Bp Czesław Kaczmarek 7 września 1958 r. dokonał koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.

W 1970 r. tę placówkę objęli karmelici bosi. Sukcesywnie rozbudowywali budynek klasztorny, odnowili kościół i kaplicę loretańską, wybudowali kościół filialny św. Rafała Kalinowskiego we Włoszczowicach. W latach 2002-2003 dokonali gruntownego remontu i rewaloryzacji klasztoru pod kątem otwarcia Domu Modlitwy. Otoczenie zespołu sanktuaryjnego zostało zagospodarowane dla potrzeb odwiedzających to miejsce wiernych. W latach 2012-2014 powstał Ogród Różańcowy, a w kolejnych latach ołtarz polowy.

parallax background