Piotrkowice

Piotrkowice

Konwent pw. Zwiastowania Pańskiego
Diecezja Kielecka

Karmelici Bosi
ul. Kościelna 1
Piotrkowice
26-020 Chmielnik

41 354 90 09
loreto@karmel.pl
www.loreto.pl


Marcin i Zofia Roksiccy ufundowali w Piotrkowicach kościół i klasztor dla bernardynów, a Stanisław Krasiński w 1776 r. kaplicę - domek loretański. Bernardyni przebywali w klasztorze do 1824 r. W latach 1824-1834 klasztor należał do redemptorystów, a następnie parafię prowadziło duchowieństwo diecezjalne. Karmelici bosi objęli tę placówkę wraz z parafią w 1970 r. Kościół jest głównym sanktuarium maryjnym Diecezji Kieleckiej. Koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem dokonał bp Czesław Kaczmarek dnia 7 września 1958 r. W 1996 r. rozbudowano budynek klasztoru, a w latach 2002-2003 dokonano gruntownego remontu i rewaloryzacji obiektu pod kątem otwarcia w nim Domu Modlitwy, który od 2003 r. działa z powodzeniem.

Galeria