Ryga

Ryga

Diecezja Ryska

Karmelici Bosi przybyli na Łotwę zaproszeni przez kard. Jana Pujatsa 9 września 2006 r. Początkowo była to wspólnota międzynarodowa. Bracia mieszkali w Niższym Seminarium Duchownym na ulicy o. Vacieša w Rydze. Podczas wizytacji Generała 16 lipca 2007 r. Ks. Kardynał powierzył karmelitom parafię św. Józefa w Rydze.

15 X 2007 r. bracia zamieszkali w domu przy powierzonym im kościele na ulicy Embūtes. Po opuszczeniu fundacji przez braci hiszpańskojęzycznych O. Generał pismem z 7 września 2008 r. powierzył tę fundację i całe terytorium Łotwy Krakowskiej Prowincji.

parallax background