Gwozdawa

Konwent pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Niewielka parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gwozdawie została powierzona karmelitom bosym po ich przyjeździe na Ukrainę w roku 1991 po rozpadzie ZSRR. Przez pierwsze lata do Gwozdawy ojcowie dojeżdżali z Berdyczowa, aby chociaż raz w tygodniu katechizować dzieci, młodzież i dorosłych oraz odprawiać w wiejskim klubie Mszę św.

W roku 1999 ojcowie otrzymali ziemię pod budowę kościoła. Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce w 2006 roku. Chociaż ojcowie nadal dojeżdżali z Berdyczowa to życie parafii dzięki własnemu kościołowi zdynamizowało się.

We wrześniu 2020 roku w małym domu zakonnym wybudowanym przy kościele zamieszkało trzech karmelitów bosych. Ich przyjazd zainaugurował otwarcie Karmelitańskiego Domu Modlitwy, do którego można przyjechać na swoje osobiste rekolekcje w ciszy. Ojcowie prowadzą również rekolekcje tematyczne, głównie w oparciu o Słowo Boże i pisma świętych Karmelu, których celem jest pomoc w rozwoju duchowym. Raz w roku organizowane są Karmelitańskie Dni Młodych dla młodzieży z całej Ukrainy. Klasztor wybudowano w urokliwej, ciche wiosce, otoczonej lasami i piękną przyrodą, gdzie Bóg ukochał mówić do ludzi szeptem.

W roku 2021 karmelici bosi w Gwozdawie otrzymali dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 7.000,00 PLN pln świetlicę środowiskową wyposażono w nagłośnienie, a kuchenkę w meble.

parallax background