Gwozdawa

Konwent pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Niewielka parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gwozdawie została powierzona karmelitom bosym po ich przyjeździe na Ukrainę w roku 1991 po rozpadzie ZSRR. Przez pierwsze lata do Gwozdawy ojcowie dojeżdżali z Berdyczowa, aby chociaż raz w tygodniu katechizować dzieci, młodzież i dorosłych oraz odprawiać w wiejskim klubie Mszę św.

W roku 1999 ojcowie otrzymali ziemię pod budowę kościoła. Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce w 2006 roku. Chociaż ojcowie nadal dojeżdżali z Berdyczowa to życie parafii dzięki własnemu kościołowi zdynamizowało się.

We wrześniu 2020 roku w małym domu zakonnym wybudowanym przy kościele zamieszkało trzech karmelitów bosych. Ich przyjazd zainaugurował otwarcie Karmelitańskiego Domu Modlitwy, do którego można przyjechać na swoje osobiste rekolekcje w ciszy. Ojcowie prowadzą również rekolekcje tematyczne, głównie w oparciu o Słowo Boże i pisma świętych Karmelu, których celem jest pomoc w rozwoju duchowym. Raz w roku organizowane są Karmelitańskie Dni Młodych dla młodzieży z całej Ukrainy. Klasztor wybudowano w urokliwej, ciche wiosce, otoczonej lasami i piękną przyrodą, gdzie Bóg ukochał mówić do ludzi szeptem.

W roku 2021 karmelici bosi w Gwozdawie otrzymali dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 7.000,00 PLN pln świetlicę środowiskową wyposażono w nagłośnienie, a kuchenkę w meble.

parallax background

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.