Kijów

Kijów

Konwent pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Diecezja Kijowsko-Żytomierska


W 1990 r. zaproponowano polskim karmelitom bosym objęcie placówki parafialnej przy kościele pw. Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w Kijowie, która powstała tam 1 maja 1969 r. Dnia 14 lutego 1991 r. nasi ojcowie rozpoczęli posługę duszpasterską w tej parafii. Definitorium Generalne, pismem 23 grudnia 1992 r., erygowało przy kościele dom zakonny. W la­tach 1995-1996 zakończono budowę domu, który miał służyć celom forma­cyjnym oraz dokonano remontu i rozbudowy kościoła, a także części mieszkalnej. W latach 2006-2008 podjęto generalną rekonstrukcję budynku obok kościoła, przerabiając go na klasztor. Pod koniec roku 2008 zakonnicy zamieszkali w nowym klasztorze. W 2006 roku spro­wadzono relikwie Krzyża Świętego z Rzymu.

Galeria