Kijów

Kijów

Konwent pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Diecezja Kijowsko-Żytomierska

W 1990 r. zaproponowano polskim karmelitom bosym objęcie placówki parafialnej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kijowie, która powstała 1 maja 1969 r. Dnia 14 lutego 1991 r. nasi ojcowie rozpoczęli posługę duszpasterską w tej parafii. Definitorium Generalne, pismem 23 grudnia 1992 r., erygowało przy kościele dom zakonny.

W latach 1995-1996 zakończono budowę domu, który miał służyć celom formacyjnym oraz rozbudowano kościół. W latach 2006-2008 dokonano generalnej rekonstrukcji budynku obok kościoła, przerabiając go na klasztor. Zakonnicy zamieszkali w nim pod koniec 2008 r. W 2006 roku sprowadzono do kościoła relikwie Krzyża Świętego z Rzymu.