Czerna

Czerna

Konwent pw. św. Eliasza proroka
Archidiecezja Krakowska

Karmelici Bosi
Czerna 79
32-065 Krzeszowice

12 282 00 65
12 282 24 18
czerna@karmel.pl
www.karmelczerna.pl


Konwent fundowany w 1629 r. jako erem przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową. Życie zakonne rozpoczęto w nim w 1633 r. Funkcję eremu klasztor spełniał faktycznie do 1797 r. W latach 1875-1911 należał do Prowincji Austriackiej. Po okresie osłabienia obserwy zakonnej, dzieło odnowy życia zakonnego podjęli w 1880 r. karmelici bosi z Austrii, Francji i Belgii. Od tego czasu w klasztorze mieści się nowicjat. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ukoronowany koronami papieskimi przez kard. Franciszka Macharskiego, dnia 17 lipca 1988 r., a w bocznej kaplicy mieści się sarkofag z relikwiami św. o. Rafała Kalinowskiego. W 2010 r. poświęcono plac pod budowę nowego „Domu Pielgrzyma”, a w 2016 r. dokonano oficjalnego otwarcia. Tam też przeniesione zostało muzeum klasztorne. Od roku 2014 oficjalnie jest Sanktuarium MB Szkaplerznej (MB Czerneńskiej) i miejscem kultu św. o. Rafała Kalinowskiego.

Galeria