parallax background

My wszyscy, którzy nosimy święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji; to jest bowiem nasz początek, z tego rodu się wywodzimy, od owych świętych ojców naszych z Góry Karmel, którzy w głębokiej samotności i w całkowitym oderwaniu od spraw tego świata, szukali jedynego skarbu, drogocennej perły kontemplacji. Miejmy wciąż przed oczyma przykład naszych prawdziwych fundatorów, owych świętych ojców, których jesteśmy potomstwem. Wiemy przecież, że nie inną drogą, jak tylko drogą ubóstwa i pokory doszli oni do tej szczęśliwości, w której cieszą się dzisiaj posiadaniem Boga. Zdobywajmy się na świętą zuchwałość. Postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni.
św. Teresa od Jezusa


Doktorzy Kościoła

 

Święci

1 września 2021

Święta Teresa Małgorzata od Najśw. Serca Jezusa
(Anna Maria Redi)
1747 – 1770

25 sierpnia 2021

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
(Maria Baouardy)
1846 – 1878

30 października 2016

Święty Rafał od św. Józefa
(Józef Kalinowski)
1835 – 1907

30 października 2016

Święty Piotr Poveda Castroverde
1874 – 1936

30 października 2016

Święta Elżbieta od Trójcy Świętej
(Elżbieta Catez)
1880 – 1906

30 października 2016

Święta Teresa Benedykta od Krzyża
(Edyta Stein)
1891 – 1942

30 października 2016

Święta Maria Maravillas od Jezusa
(Maravillas Pidal)
1891 – 1974

30 października 2016

Święta Teresa od Jezusa z Los Andes
(Juana Fernández Solar)
1900 – 1920

30 października 2016

Święta Joachima de Vedrúna
1783 – 1854

30 października 2016

Święty Cyriak Eliasz od Świętej Rodziny
(Cyriak Chavara)
1805 – 1871

30 października 2016

Święta Eufrazja od Najświętszego Serca Jezusa
(Róża Eluvathingal)
1877 – 1952

30 października 2016

Święty Henryk de Ossó y Cervelló
1840 – 1896

30 października 2016

Święty Jerzy Preca
1888 – 1962

30 października 2016

Święci Małżonkowie
Zelia i Ludwik Martin
1831 – 1877 / 1823 – 1894

 

Błogosławieni

30 października 2016

Błogosławiona Anna od św. Bartłomieja
(Anna García)
1549 – 1626

30 października 2016

Błogosławiony Maria od Jezusa
(Maria López de Rivas)
1560 – 1640

30 października 2016

Błogosławiona Maria od Wcielenia
(Barbara Aurillot)
1566 – 1618

30 października 2016

Błogosławiony Redempt od Krzyża
(Tomasz Rodriguez da Cunha)
1598 – 1638

30 października 2016

Błogosławiony Dionizy od Narodzenia
(Piotr Berthelot)
1600 – 1638

30 października 2016

Błogosławiona Maria od Aniołów
(Maria Anna Fontanella)
1661 – 1717

30 października 2016

Błogosławiony Franciszek od Jezusa, Maryi i Józefa
(Franciszek Palau y Quer)
1811 – 1872

30 października 2016

Błogosławiona Józefa Naval Girbés
1820 – 1893

30 października 2016

Błogosławiona Maria Teresa od św. Józefa
(Anna Maria Tauscher van den Bosch)
1855 – 1938

30 października 2016

Błogosławiona Teresa Maria od Krzyża
(Teresa Maria Manetti)
1846 – 1910

30 października 2016

Błogosławiona Apolonia od Najświętszego Sakramentu
(Lizarraga)
1867 – 1936

30 października 2016

Błogosławiona Maria Mercedes Prat y Prat
1880 – 1936

30 października 2016

Błogosławiona Maria Sagrario od św. Alojzego
(Elvira Moragas Cantarero)
1881 – 1936

30 października 2016

Błogosławiona Maria Kandyda od Eucharystii
(Maria Barba)
1884 – 1949

30 października 2016

Błogosławiony Alfons Maria od Ducha Świętego
(Józef Mazurek)
1891 – 1944

30 października 2016

Błogosławiona Maria Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego
(Józefina Catanea)
1894 – 1948

30 października 2016

Błogosławiony Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus
(Henryk Grialou)
1894 – 1967

30 października 2016

Błogosławiony Georg Häfner
1900 – 1942

30 października 2016

Błogosławiona Eliasza od św. Klemensa
(Teodora Fracasso)
1901 – 1927

30 października 2016

Błogosławiona Wiktoria Díez y Bustos de Molina
1903 – 1936

30 października 2016

Błogosławiona Maria Felicja od Jezusa w Najświętszym Sakramencie
(Maria Felicja Guggiari Echeverría)
1925 – 1959

30 października 2016

Błogosławieni Męczennicy z Rochefort
+ 1794

30 października 2016

Błogosławione Męczennice z Compiègne
+ 1794

30 października 2016

Błogosławieni Męczennicy prześladowania religijnego
w Hiszpanii +1934

30 października 2016

Błogosławiony Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus
(Barredo Fernández)
1897 – 1934

30 października 2016

Błogosławione Męczennice z Guadlajara
+ 1936

30 października 2016

Błogosławione Męczennice z Vilarrodona
+ 1936

 

Słudzy Boży

30 października 2016

Służebnica Boża matka Teresa od Jezusa
(Marianna Marchocka)
1603 – 1652

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Anzelm od św. Andrzeja Korsini
(Maciej Gądek)
1884 – 1969

30 października 2016

Służebnica Boża matka Teresa od św. Józefa
(Janina Kierocińska)
1885 – 1946

30 października 2016

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek
1865-1950

30 października 2016

Służebnica Boża Teresa od Dzieciątka Jezus
(Kunegunda Siwiec)
1876 – 1955

30 października 2016

Sługa Boży brat Franciszek od św. Józefa
(Jerzy Powiertowski)
1917 – 1944

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Rudolf od Przebicia Serca św. Teresy
(Stanisław Warzecha)
1919 – 1999

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Hieronim Gracián od Matki Bożej
(Dantyszek)
1545 – 1614

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Jan od Jezusa i Maryi
(Juan de San Pedro y Ustarroz)
1564 – 1614

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu
(Herman Cohen)
1820 – 1871

30 października 2016

Sługa Boży ojciec Marceli od Matki Bożej z Góry Karmel
(Baltazar Marton)
1887 – 1966

30 października 2016

Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa
(Lúcia dos Santos)
1907 – 2005

30 października 2016

Sługa Boży kardynał Anastazy Albert Ballestrero
1913 – 1998

Świadkowie wiary

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.