Błogosławiony Georg Häfner
1900 – 1942
Urodził się on w ubogiej rodzinie w 1900 r. w Würzburgu. Od samego dzieciństwa znał Karmel, gdyż mieszkał w pobliżu klasztoru sióstr karmelitanek bosych, gdzie był ministrantem. W wieku 20 lat wstąpił do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, i zgodnie z ówczesnym zwyczajem przyjął też imię tercjarskie: Alojzy od Najświętszego Sakramentu. Kiedy w kwietniu 1924 roku przyjął świecenia kapłańskie, Mszę św. prymicyjną odprawił we wspomnianym klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Himmelspforten, który nazywał „swoim”.

Jako kapłan był wikariuszem w kilku parafiach północnej Bawarii, a w 12 listopada 1934 roku został proboszczem w Oberschwarzach. Żyjąc zawsze duchowością Karmelu, założył tam bractwo szkaplerzne.

wspomnienie liturgiczne

20 sierpnia

Podczas katechez i homilii zdecydowanie przeciwstawiał się reżimowi nazistowskiemu. W 1941 roku udzielił sakramentów nawracającemu się na łożu śmierci członkowi hitlerowskiej partii NSDAP. Śledzony przez Gestapo, na żądanie, by pozdrowił przybyłych na rewizję esesmanów faszystowskim „Heil Hitler”, wykrzyknął: „Gelobt seit Jesus Christus”! Po tym wydarzeniu, w październiku 1941 roku został aresztowany i uwięziony w Würzburgu. Nie pomogły prośby biskupa o jego uwolnienie, kierowane do władz Trzeciej Rzeszy. Przeciwnie, 12 grudnia tego samego roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam, jako numer 28876, po uciążliwych torturach, wygłodzeniu i nadmiernej pracy, do jakiej zmuszano więźniów, zmarł już 20 sierpnia 1942 roku, licząc niecałe 42 lata, z których 18 w kapłaństwie.