Świecki Karmel

Przynależymy do rodziny zakonnej Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zreformowanej przez św. Teresę od Jezusa. Uczestniczymy w charyzmacie karmelitańskim, realizując go zgodnie ze świeckim stanem życia. Jesteśmy włączeni w struktury Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, którzy troszczą się o naszą formację. Składamy przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Spotykamy się regularnie w naszych wspólnotach w celu formacji duchowej. Staramy się podejmować rozmaite zadania apostolskie w łączności z Zakonem oraz Kościołem lokalnym. Na świecie jest nas ponad 25 tys. zabranych w 1736 wspólnotach w 75 krajach.

parallax background