Berdyczów

Berdyczów

Konwent pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Kościół i klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie, pełniący od XVIII w. rolę centralnego sanktuarium maryjnego na Ukrainie, został ufundowany przez J. Tyszkiewicza, wojewodę kijowskiego. W latach 1630-1642. Karmelici bosi intensywnie pracowali w tym klasztorze aż do jego kasaty w 1866 r. Ostatni karmelita o. Bartłomiej Brydycki, administrator kościoła, zmarł w 1887 r. Sanktuarium odzyskano w 1918 r. i ponownie utracono w 1926 r. W wyniku podjętych starań i nieugiętej postawy wiernych, w grudniu 1991 r. odzyskano kościół, powierzony wraz z parafią naszemu Zakonowi przez bpa Jana Purwińskiego, ordynariusza kijowsko-żytomierskiego.

Wspólnotę zakonną erygowano 23 grudnia 1992 r. Najważniejszym wydarzeniem w sanktuarium, w czasach najnowszych, była koronacja papieskimi koronami kopii obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej. Koronacji dokonał bp Jan Purwiński 19 lipca 1998 r. Korony, którymi zostały przyozdobione skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej poświęcił Jan Paweł II w Krakowie 9 czerwca 1997 r. Episkopat Ukrainy 27 października 2011 r. ogłosił to miejsce Narodowym Sanktuarium Ukrainy, a 9 czerwca 2012 r. odbyła się konsekracja Bazyliki (górnego kościoła) i tam przeniesiony został obraz MB Berdyczowskiej. Stałym duszpasterstwem objęty jest również kaplica przy ul. Cudnowskiej 81 oraz kościół filialny w Gwozdawie. Przy sanktuarium działa od 2013 r. Ośrodek Charytatywny, a w 2015 r. zostało otworzone Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Naprawę murów kompleksu klasztornego w Berdyczowie (etap VI - odcinek murów wschodnich) w roku 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Natomiast prace remontowe polegające na zamontowaniu pokrycia dachowego z blachy miedzianej na budynkach przylegających do wschodniego muru obronnego oraz na baszcie północnej zespołu klasztornego w Berdyczowie w roku 2021 dofinansował na sumę 350.000 złotych Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika".

Także w roku 2021 karmelici bosi z Berdyczowa otrzymali dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 4.260,00 PLN wydano folder o historii Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej.
parallax background

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.