Berdyczów

Berdyczów

Konwent pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Naprawę murów kompleksu klasztornego w Berdyczowie (etap IV - odcinek murów północnych) w roku 2018 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kościół i klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie, pełniący od XVIII w. rolę centralnego sanktuarium maryjnego na Ukrainie, został ufundowany przez J. Tyszkiewicza, wojewodę kijowskiego, w latach 1630-1642. Karmelici bosi intensywnie pracowali w tym klasztorze aż do jego kasaty w 1886 r. Ostatni karmelita o. Bartłomiej Brydycki, administrator kościoła, zmarł w 1887 r. Sanktuarium odzyskano w 1918 r., a ponownie utracono w 1926 r. W wyniku podjętych starań i nieugiętej postawy wiernych, w grudniu 1991 r. odzyskano kościół, powierzony wraz z parafią naszemu Zakonowi przez bpa Jana Purwińskiego, ordynariusza kijowsko-żytomierskiego.


Wspólnotę zakonną erygowano 23 grudnia 1992 r. Najważniejszym wydarzeniem w sanktuarium, w czasach najnowszych, była koronacja papieskimi koronami kopii obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej. Koronacji dokonał bp Jan Purwiński 17 lipca 1998 r. Korony, którymi zostały przyozdobione skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej poświęcił Jan Paweł II w Krakowie 9 czerwca 1997 r. W roku 2011 Episkopat Ukrainy ogłosił to miejsce Narodowym Sanktuarium MB Szkaplerza św., a w czerwcu 2012 r. poświęcony został górny kościół (bazylika). Stałym duszpasterstwem objęty jest również kościół filialny w Gwozdawie oraz kaplica przy ul. Cudnowskiej 81. Przy sanktuarium działa od 2013 r. Ośrodek Charytatywny, a w 2015 r. zostało otworzone Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego (pisarza).

Galeria