Staré Hory

Staré Hory

Konwent pw. św. Teresy od Jezusa

Diecezja Bańskobystrzycka

Kościół Nawiedzenia NMP w Starych Horach wraz z figurą Matki Bożej Starohorskiej został ufundowany w XV w. Liczne świadectwa łask otrzymywanych przy źródle powstałym w miejscu, w którym w XVII w. ukrywana była figura Matki Bożej, spowodowały rozwój ruchu pielgrzymkowego.

Od 1990 r. kościół posiada tytuł bazyliki mniejszej. Sanktuarium opiekowali się księża diecezjalni, jezuici, franciszkanie i redemptoryści. Uroczystość kanonicznego objęcia placówki przez nasz Zakon, w zamian za klasztor w Priechodzie, odbyła się 1 lipca 2010 r.

parallax background