Przemyśl

Przemyśl

Konwent pw. św. Teresy od Jezusa

Archidiecezja Przemyska

Karmelici Bosi
ul. Karmelicka 1
37-700 Przemyśl

16 678 60 14
16 678 38 13
przemyslkarmel@gmail.com
www.przemysl.karmel.pl

Konwent ufundowany w 1620 r. przez Marcina Krasickiego. Skasowany został dekretem cesarza austriackiego Józefa II w 1784 r. i przekazany greko-katolikom. Kościół spełniał funkcję katedry greckokatolickiej do 1946 r. W lipcu tegoż roku kościół i konwent na nowo zajęli karmelici bosi. W 1952 r. zakonnicy zostali usunięci z placówki, a klasztor zabrano na cele oświatowe.

W 1958 r. konwent reaktywowano po odzyskaniu kościoła i niewielkiego fragmentu zabudowań klasztornych. W 1991 r. klasztor odzyskał od władz państwowych cały ogród i budynek klasztorny doprowadzony tymczasem do ruiny. Od tamtego czasu w klasztorze i kościele podejmowane są prace restauracyjne i rewaloryzacyjne. W latach 2007-2012 klasztor był siedzibą Postulatu naszej Prowincji.

parallax background