Błogosławiony Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus
(Henryk Grialou)
1894 – 1967
Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus urodził się 2 grudnia 1894. Pochodził z pobożnej rodziny. Od wczesnych lat pragnął zostać księdzem. W 1911 wstąpił do seminarium duchownego. Po wybuchu I wojny światowej, w 1914, wstąpił do armii jako ochotnik. Jego oddział doświadczył specjalnej łaski ze strony siostry Teresy z Lisieux, która wkrótce została beatyfikowana. W 1922, po zakończeniu wojny, wrócił do seminarium i otrzymał święcenia kapłańskie.

1922, będąc w seminarium, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych, przyjmując imię Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. Będąc w nowicjacie pogłębiał się w modlitwie i w nauce mistrzów Karmelu. Poprzez publikacje i rekolekcje poświęcał się szerzeniu głębokiego doświadczenia duchowego i nauki świętych zakonu.

wspomnienie liturgiczne

4 lutego

W 1937 otrzymał funkcję definitora generalnego zaś w 1954 po niespodziewanej śmierci generała Zakonu został wikariuszem generalnym. Podczas pobytu w Rzymie napisał swoje najbardziej znane dzieło: Chcę widzieć Boga, które jest podsumowaniem nauki świętych Karmelu.

Jest założycielem świeckiego instytutu Notre-Dame de Vie, który ma za zadanie przekazywać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej osobom świeckim. Instytut składa ze świeckich i duchownych mężczyzn i kobiet. Powołani zostali, aby po przez swoją wiarę przekazywać świadectwo o istnieniu Boga na całym świecie, nauczając dróg modlitwy. Dzięki publikacjom Chcę widzieć Boga, Z tchnieniem Ducha oraz Jestem córką Kościoła o. Eugeniusz otrzymał popularność w Polsce.

Ojciec Maria Eugeniusz zmarł 27 marca 1967. W 1985 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Do chwały błogosławionych wyniesiony 19 listopada 2016.