s. Maria Magdalena od Ran Chrystusa
(Anna Schwarzovà)
1921 – 2017
Anna Schwarzovà – dla przyjaciół Nina - urodziła się 14 marca 1921 r. w Pradze w średniozamożnej rodzinie o żydowskich korzeniach. Rodzice byli katolikami i Anna wychowała się już w katolickiej wierze.

W grudniu 1941 r. wraz z rodzicami została deportowana do getta w Terezinie. Młodszy o dwa lata brat był już wtedy w Anglii, gdzie służył w RAF-ie. W 1944 r. Ojciec został zabity w Auschwitz. Anna wraz z Matką przeżyły i po 3,5 letnim pobycie w terezińskim getcie wróciły do Pragi. Ponieważ straciły cały majątek żyło im się biednie. Anna podjęła studia na Uniwersytecie Karola w Pradze- filologia angielska i francuska.

8 maja 1948 r. wstąpiła do Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Pradze. Niestety dwa lata później w wyniku presji władz komunistycznych, wszystkie nowicjuszki musiały opuścić klasztor, a siostry zostały przeniesione do małej miejscowości przy granicy z NRD.

Wówczas formacja zakonna s. Magdaleny została zawieszona na 26 lat. Po przymusowym opuszczeniu klasztoru podjęła na nowo przerwane studia. Trzy lata później w 1953 r. została aresztowana przez UB za członkostwo w Akcji Katolickiej i skazana na 11 lat więzienia w Pardubicach za zdradę stanu. W wyniku amnestii w 1960 r. została zwolniona. Przez osiem lat musiała przymusowo przebywać w Czeskim Krumlowie, gdzie pracowała jako nocny stróż w zakładach papierniczych. Po powrocie do Pragi w 1968 r. zajmowała się głównie przekładami z języka niemieckiego, francuskiego i polskiego.

Po śmierci mamy w 1976 r. podjęła życie zakonne we wspólnocie sióstr karmelitanek bosych i 8 grudnia 1976 r. złożyła I profesję zakonną. Wszystko odbyło się tajnie. Po niedługim czasie s. Magdalena musiała opuścić wspólnotę – władze komunistyczne nie życzyły sobie, żeby siostra tam przebywała. Wówczas musiała szukać innej wspólnoty. Dzięki poparciu Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, siostra została przyjęta przez wspólnotę sióstr karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej przy ul. Kopernika. Tutaj złożyła śluby wieczyste 26 sierpnia 1980 r. Od 1985 r. -  gdy po wielu staraniach władze czeskie pozwoliły jej  zamieszkać w Polsce kosztem utraty obywatelstwa czeskiego, Siostra Magdalena na stałe była związana ze wspólnotą sióstr karmelitanek bosych w Krakowie.

W 2011 r. prezydent Czech Vaclav Klaus odznaczył s. Magdalenę jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych - orderem Tomasa Masaryka „za zasługi w wlace o rozwój demokracji, człowieczeństwa i ludzkich praw.

Dnia 2 stycznia 2017 o godz. 17.15 w wieku 95 lat życia i 40 lat profesji zakonnej odeszła do domu Ojca.

Magdalena była osobą o niezwykłym poczuciu humoru, oczytana, inteligentna wierna w przyjaźniach. Pomimo odległości utrzymywała bliskie więzi z rodziną i gronem przyjaciół, którzy odwiedzali ją w Krakowie przez te wszystkie lata i wspierali swoją modlitwą. Ostatnie godziny życia naszej drogiej s. Magdaleny wypełnione były cierpieniem, któremu towarzyszyła modlitwa i bliskość naszej wspólnoty. Umarła przy nas podczas odmawiania chwalebnej części różańca w wigilię wspomnienia Imienia Jezus. Ufamy, że złożyła w naszym imieniu życzenia Panu Jezusowi już w niebie.

siostry karmelitanki bose Kraków- Wesoła