Błogosławiona Maria od Aniołów
(Maria Anna Fontanella)
1661 – 1717
Maria Anna Fontanella urodziła się 7 stycznia 1661 roku w Turynie. W tym też mieście wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych i przyjęła imię Marii od Aniołów. Wiele razy była przeoryszą i mistrzynią nowicjatu. Rozpalona ogniem Bożej miłości dawała przykład nieustannej modlitwy. Gorąco miłowała cierpienie, płonęła żarliwością apostolską i troską o dusze czyśćcowe. Miała wielkie nabożeństwo do św. Józefa i ku jego czci założyła nowy klasztor sióstr w mieście Moncalieri.

Zmarła świątobliwie 16 grudnia 1717 roku w Turynie. Pozostawiła po sobie wiele listów i zapisków duchowych. Beatyfikował ją papież Pius IX w roku 1865.

wspomnienie liturgiczne

16 grudnia