Błogosławiona Maria od Jezusa
(Maria López de Rivas)
1560 – 1640
Maria López de Rivas urodziła się 18 sierpnia 1560 roku w Tartanedo w Hiszpanii. W roku 1577 została przyjęta do klasztoru Karmelitanek Bosych w Toledo, tam też rok później złożyła śluby zakonne.

Spędziła w tym klasztorze prawie całe życie, z wyjątkiem roku 1585, kiedy posłano ją na fundację do Cuerva. Była bardzo ceniona przez św. Teresę od Jezusa. Słynęła z głębokiego przeżywania tajemnic Chrystusa, czerpiąc ich poznanie z liturgii.

Zmarła w Toledo 13 września 1640 roku. Beatyfikował ją, jako wzór modlitwy i kontemplacji, papież Paweł VI w 1976 roku.

wspomnienie liturgiczne

11 września