Błogosławiona Maria Felicja od Jezusa w Najświętszym Sakramencie
(Maria Felicja Guggiari Echeverría)
1925 – 1959
Maria Felicja Guggiari Echeverría, urodzona w Villarrica del Espíritu Santo w południowym Paragwaju 12 stycznia 1925 r., w wieku szesnastu lat wstąpiła do Akcji Katolickiej i bardzo się zaangażowała na polu religijnym, poświęcając Panu Bogu swoją młodość. Była lubianą katechetką, animatorką religijną w środowiskach akademickich, oraz opiekunką chorych i starców. Zaprzyjaźniła się bardzo z kierownikiem Akcji Katolickiej, którym był Ángel Sauá Llanes. Zastanawiali się, czy nie założyć rodziny. Prosząc o światło Ducha świętego wybrali jednak inna drogę. Ángel wstąpił do seminarium duchownego, a Maria Felicja przekroczyła próg klauzury klasztoru karmelitanek bosych w Asunción, przyjmując imię zakonne: siostra Maria Felicja od Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Zmarła tam w opinii świętości zaledwie cztery lata później, 28 kwietnia 1959 r. Nazywana jest zdrobniale „Chiquitungą”, tzn. „Maleńką”: najpierw tak w dzieciństwie nazywał ją jej ojciec, a potem określenie to przylgnęło do niej ze względu na jej pokorę, prostotę i uniżoność. W 2010 r. Benedykt XVI zatwierdził heroiczność jej cnót, a papież Franciszek w 2017 r. cud do jej beatyfikacji. 23 czerwca 2018 r. odbyła się w Asunción jej beatyfikacja. Relikwie błogosławionej spoczywają w klasztorze w Asunción, a jej zawołaniem były słowa: „Niech moje życie zatonie w nieskończonym morzu Jezusowej miłości”.

wspomnienie liturgiczne

28 kwietnia

Ojcze, Synu i Duchu Święty - Trójco Przenajświętsza, która z upodobaniem czynisz Swe mieszkanie w ludzkich sercach; dziękujemy Ci, że zechciałaś rozpalić święty ogień Twojej miłości w Błogosławionej Marii Felicji, zachęcając ją do spędzenia młodości w świeckim apostolstwie i do poświęcenia się wszystkim poprzez życie kontemplacyjne.

Wielbimy Cię Boże i błogosławimy, ponieważ poprzez jej przykład ukazujesz nam swoją dobroć jako Ojca i Przyjaciela, oraz wzywasz do życia całkowicie zanurzonego w prawdziwej Miłości.

Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra dusz naszych błagamy Cię, byś udzielił nam za jej wstawiennictwem łask..., o które Cię teraz pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.