Błogosławione Męczennice z Compiègne
+ 1794
W czasach, kiedy Rewolucja Francuska stawała się coraz bardziej okrutna, szesnaście karmelitanek bosych z klasztoru Wcielenia w Compiègne ofiarowało siebie Bogu na męczeństwo, by uprosić sprawiedliwość i pokój dla Kościoła.

Dnia 24 czerwca 1794 roku siostry zostały aresztowane. Przyjęły to z całkowitym poddaniem się woli Bożej, a nawet z radością, dając heroiczny przykład czerpania mocy ducha z miłości Boga. Za wierność Kościołowi i swemu powołaniu oraz za nabożeństwo do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi zostały skazane na śmierć. Na miejsce stracenia szły ze śpiewem hymnów, odnowiwszy swe zakonne śluby na ręce przeoryszy, Teresy od św. Augustyna.

Zostały ścięte w Paryżu dnia 17 lipca 1794 roku. Papież Pius X beatyfikował je w roku 1906.

wspomnienie liturgiczne

17 lipca