Błogosławiony Bartłomiej Fanti
1428 – 1495
Bartłomiej Fanti urodził się w Mantui ok. 1428 r. W 1452 r. był już karmelitańskim kapłanem. Osiem lat pó źniej został w swym rodzinnym mieście opiekunem bractwa szkaplerznego i był nim przez ponad trzydzieści lat. Był wielkim czcicielem Matki Najświętszej i w opracowanych przez siebie statutach brackich nazwał Ją nawet „Dziewicą Maryją Karmelitanką”.

Wyróżniał się także szczególną czcią Eucharystii i pokorą. Przez pewien czas był tak że mistrzem nowicjuszy, dlatego często przedstawiany jest w ich otoczeniu, podczas gdy słuchają jego nauki. Zmarł w Mantui 5 grudnia 1495 r. Jego ciało znajduje się w kaplicy Madonny Ukoronowanej (Madonna Incoronata) w katedrze w Mantui, gdzie kult błogosławionego jest bardzo żywotny. Kult ten, jako istniejący „od niepamiętnych czasów” (ab immemorabili), przez tzw. beatyfikację równoznaczną (equipolens), zatwierdził w 1909 r. św. Pius X. Doroczne święto bł. Bartłomieja celebruje si ę 5 grudnia.

wspomnienie liturgiczne

5 grudnia