Błogosławieni Męczennicy prześladowania religijnego w Hiszpanii
+1936
Dnia 28 października 2008 r. do chwały ołtarzy wyniesiono kolejnych 498 hiszpańskich męczenników, wśród nich znalazło się 16 karmelitów z Prowincji Katalońskiej.

Byli to: Angel M. Prat Hostench, Eliseo M. Maneus Besaiduch, Anastasio M. Dorca Coromina, Eduardo M. Serrano Buj, Pedro M. Ferrer Marin, Andres Corsino M. Sole Rovera, Migiel M. Soler Sala, Juan M. Puigmitja Rubio, Pedro Tomas M. Prat Colldecarrera, Eliseo M. Fondecava Quiroga, Jose M. Escoto Ruiz, Elias M. Garze Egea, Ludovico M. Ayet Canos, Angel M. Presta Batlle, Fernando M. Llovera Puigsech, Eufrosino M. Raga Nadal.

wspomnienie liturgiczne

6 listopada