Święty Tytus Sjoerd Brandsma
1881 – 1942
Anno Sjoerd Brandsma urodził się 23 lutego 1881 roku w Orgeklooster w Holandii. Jego rodzina była głęboko religijna: pięcioro spośród sześciorga rodzeństwa poszło za głosem powołania zakonnego. On sam wstąpił do zakonu karmelitów i otrzymał imię Tytus. W 1909 roku ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Gdy wrócił do Holandii powierzono mu formację filozoficzną i teologiczną seminarzystów karmelitańskich. W roku 1923 został profesorem filozofii i mistyki na Uniwersytecie Katolickim w Nijmegen, a następnie jego rektorem. W 1942 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Pielęgniarce, która uśmierciła go zastrzykiem fenolu, okazał współczucie i ofiarował swój różaniec. Zmarł 26 lipca 1942 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1985, a kanonizował papież Franciszek 15 maja 2022 r.

wspomnienie liturgiczne

27 lipca