Święty Andrzej Corsini XIV
+1374
Andrzej Corsini urodził się na początku XIV wieku we Florencji. Tam też wstąpił do zakonu karmelitańskiego.

Na kapitule generalnej w Metz został wybrany na przełożonego prowincji toskańskiej. W roku 1349 mianowano go biskupem Fiesole. Jako pasterz tego Kościoła wyróżniał się prostotą życia, gorliwością duszpasterską i troską o ubogich. Nazywano go "ojcem, wspomożycielem ubogich". Odnawiał kościoły i budynki kościelne diecezji.

Zmarł 6 stycznia 1374 roku. Papież Eugeniusz IV kanonizował go w roku 1629.

wspomnienie liturgiczne

9 stycznia