Oświęcim

Oświęcim

Klasztor pw. Świętych Obcowania

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Klasztor w Oświęcimiu powstał w roku 1984, w otrzymanym od władz państwowych tzw. Starym Teatrze przy ul. St. Leszczyńskiej, z fundacji klasztoru poznańskiego, przy współudziale klasztorów z Kielc i Krakowa-Wesołej. Klasztor został erygowany 30 grudnia 1985 r. Obecność sióstr w Starym Teatrze położonym w bezpośrednim sąsiedztwie obozu Auschwitz i wywołała burzliwe i przedłużające się kontrowersje w kręgach niektórych środowisk żydowskich na Zachodzie.

Po 9 latach pobytu, w czasie których dokonano remontu i adaptacji wnętrz, siostry z woli Kościoła opuściły w 1993 r. dotychczasowy budynek klasztorny. Pięć z nich przeszło do nowego budynku przy ul. Legionów 92 A i stało się fundamentem dla nowej wspólnoty. Dnia 29 września 1996 r. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski wraz z bpem Tadeuszem Rakoczym, ordynariuszem bielsko-żywieckim, dokonali konsekracji kaplicy i zamknięcia klauzury papieskiej w nowym oświęcimskim Karmelu. Decyzją Stolicy Apostolskiej wspólnota przy ul. Legionów jest kontynuacją wspólnoty przy ul. St. Leszczyńskiej „zachowując te same prawa i przywileje, jakimi cieszył się klasztor od momentu kanonicznego erygowania”.

parallax background