Pokotylivka

Pokotylivka

Klasztor pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask i Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja

Diecezja Charkowsko-Zaporoska


Na zaproszenie ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, bpa Jana Purwińskiego, Karmel w Dysie podjął inicjatywę drugiej, po Kijowie, fundacji na Ukrainie, w Pokotyliwce pod Charkowem. Pierwsze Siostry przybyły na tę fundację 3 czerwca 1995 r. Remont i adaptacja zakupionego budynku trwały intensywnie przez następne kilkanaście lat.

W tym czasie formowała się wspólnota zakonna. Po nowym podziale diecezji Kościoła Katolickiego na Ukrainie, klasztor w Pokotyliwce znalazł się na terenie diecezji charkowsko-zaporoskiej, której ordynariusz bp Stanisław Padewski wraz z biskupem koadiutorem Marianem Buczkiem dokonali erygowania klasztoru i zamknięcia klauzury papieskiej w dniu 16 czerwca 2008 r.

parallax background