Kodeń

Kodeń

Klasztor pw. Najświętszej Rodziny

Diecezja Siedlecka


Na zaproszenie bpa Jana Mazura, ordynariusza siedleckiego, Karmel poznański podjął inicjatywę nowej fundacji w Kodniu. W dniu 16 kwietnia 1991 r. przybyły do Kodnia pierwsze siostry, by rozpocząć budowę klasztoru. 8 maja 1992 r.

Biskup Siedlecki poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę kaplicy klasztoru, a dwa lata później, 15 października 1994 r., konsekrował kaplicę i zaprowadził klauzurę papieską. W tym samym dniu Ojciec Prowincjał dokonał poświęcenia całego klasztoru. Klasztor został erygowany pismem z dnia 29 października 1996 r.

parallax background