Kielce

Kielce

Klasztor pw. Królowej i Ozdoby Karmelu

Diecezja Kielecka

Karmelitanki Bose
ul. Św. Rafała Kalinowskiego 3
25-143 Kielce

41 361 75 09
41 361 75 09
karmel@kielce.opoka.org.pl

Numer konta:
28 1240 1372 1111 0010 0636 1490

W zgromadzeniu kieleckim pielęgnowane są tradycje Karmelu wileńskiego (Karmel w Wilnie istniał w latach 1638-1865 jako fundacja klasztoru św. Marcina w Krakowie i św. Józefa w Lublinie oraz w latach 1938-1945 jako fundacja klasztoru wesołowskiego w Krakowie). Zgromadzenie wileńskie w ramach repatriacji powróciło do Krakowa na Wesołą (1954-1958), a następnie zasiliło powstający polski Karmel we Wrocławiu.

Trzy siostry z Karmelu wileńskiego i dwie siostry z Karmelu wrocławskiego przybyły na fundację do Kielc 15 lipca 1958 r. W latach 70. klasztor został znacznie rozbudowany, powstała nowa kaplica. Dnia 18 listopada 1979 r. klasztor i kaplica zostały poświęcone przez bpa J. Jaroszewicza, ordynariusza kieleckiego. Lata 2002-2003 były czasem kolejnej rozbudowy, wskutek której powstało nowe skrzydło klasztoru, poświęcone 23 listopada 2003 r. przez ordynariusza kieleckiego, bpa Kazimierza Ryczana.

W 2005 r. przeprowadzono remont generalny starej części klasztoru, powiększono chór zakonny i część nowicjacką budynku klasztornego. W 2010 r. został podjęty remont kaplicy, w której umieszczono kamienny ołtarz i ambonę. Prace zostały zwieńczone uroczystością poświęcenia kaplicy 8 lipca 2010 r. przez biskupa pomocniczego z Kielc Mariana Florczyka.

parallax background