Kraków-Wesoła

Kraków-Wesoła

Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

Archidiecezja Krakowska


Fundacja Jana i Ewy z Leszczyńskich Szembeków. Życie karmelitańskie zainaugurowały tu 26 lipca 1725 r. cztery zakonnice z krakowskiego klasztoru pw. św. Marcina. Jest to jedyny polski klasztor karmelitanek bosych, który szczęśliwie przetrwał okres kasat i wojen: życie zakonne trwa w nim bez przerwy od dnia fundacji do dzisiaj.

Klasztor na Wesołej spełnił wyjątkową rolę w historii Karmelu polskiego; wielokrotnie znajdowały w jego murach schronienie karmelitanki, które z różnych przyczyn zmuszone były opuścić własne klasztory, czy to w okresie zaborów, czy też w czasie II wojny światowej. W latach 1995-2016 zabytkowy kościół został poddany kapitalnemu remontowi. W klasztorze wesołowskim spoczywają doczesne szczątki Służebnicy Bożej matki Teresy Marchockiej.

parallax background