Kraków-Wesoła

Kraków-Wesoła

Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża
Archidiecezja Krakowska


Fundacja Jana i Ewy z Leszczyńskich Szembeków. Życie karmelitańskie zainaugu­rowały tu 26 lipca 1725 r. cztery zakonnice z krakowskiego klasztoru pw. św. Marcina. Jest to jedyny polski klasztor karmelitanek bosych, który szczęśliwie przetrwał okres kasat i wojen: życie zakonne trwa w nim bez przerwy od dnia fundacji do dzisiaj. Klasz­tor na Wesołej spełnił wyjątkową rolę w historii Karmelu polskiego; wielokrotnie znaj­dowały w jego murach schronienie karmelitanki, które z różnych przyczyn zmuszone były opuścić własne klasztory, czy to w okresie zaborów, czy też w czasie II wojny świa­towej. W ostatnich latach zabytkowy dom oraz kościół został poddany kapi­talnemu remontowi. W klasztorze wesołowskim spoczywają doczesne szczątki Służebnicy Bożej matki Tere­sy Marchockiej.

Galeria