Detva

Detva

Klasztor pw. Miłosierdzia Bożego i Królowej Karmelu

Diecezja Bańsko-Bystrzycka


Karmel w Dietwie jest drugą fundacją Karmelu na Słowacji. Siostry przybyły do Dietwy na Dolinkach z klasztoru w Koszycach na zaproszenie bpa Rudolfa Balaža, ordynariusza diecezji, po nieudanej próbie wzniesienia klasztoru w Bańskiej Bystrzycy. Kamień węgielny nowego klasztoru poświęcił Jan Paweł II w Bańskiej Bystrzycy 12 września 2003 r., a 12 października 2004 r. plac pod budowę – bp Rudolf Balaž.

Budowę rozpoczęto jesienią 2004 r., a ukończono w lipcu 2007 r. Na prośbę Sióstr, które zamieszkały w klasztorze 23 lipca tegoż roku, władze miejskie nazwały nowopowstałą ulicę imieniem Jana Pawła II. Bp Rudolf Balaž, w towarzystwie licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, dokonał konsekracji kaplicy i ołtarza oraz poświęcenia klasztoru 28 lipca 2007 r. Dekret erygujący nową fundację został podpisany 29 października 2007 r.

parallax background