Zgromadzenia Sióstr "Jedność" pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus


H istoria Zgromadzenia Sióstr „Jedność” p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus bierze swoje początki w latach 1923 – 1927, kiedy to w Kościele zaczął się rozpowszechniać kult „Małej świętej” z Lisieux. To właśnie ją ks. Andrzej Mazurkiewicz, Założyciel Zgromadzenia wybrał na Patronkę, a siostry od początku nazywane były Tereskami.

Patronka Zgromadzenia św. Teresa od Dzieciątka Jezus była karmelitanką bosą, żyła ukryta za kratami klauzury, a swój sposób dążenia do Boga nazwała „małą drogą”.

Siostry Tereski nie noszą habitów, są więc niejako ukryte przed oczyma świata, ale tak jak św. Teresa składają Bogu w ofierze swoje serca, by sprawiać Mu radość, wysławiać Go. Od Patronki uczą się, jak być jedno z Bogiem i pozostawać „miłością w sercu Kościoła”, by móc skutecznie Mu służyć. Życie sióstr Teresek podobnie jak życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest bardzo proste i zwyczajne.

Siostry nie czynią wielkich rzeczy wg miary tego świata. Kierują się miłością i to ona sprawia, że ich życie staje się fascynujące, bogate i piekne. Miłość jest impulsem, motywem, celem ich życia i działania, pomaga zdobywać się nieustanne na ofiary, jakich wymagają sytuacje i okoliczności. Dzięki miłości najmniejsze rzeczy nabierają w ich życiu nieskończonego znaczenia. Cała działalność sióstr sprowadza się do tego, by podobać się Jezusowi i doskonale spełniać wszystkie czynności stanowiące pasmo zwyczajnego życia. Siostry nie zakładają habitów, aby z większą swobodą, bez żadnego wyróżniania się, realizować swoje posłannictwo pociągania dusz do Boga. Modlitwą, pracą i ofiarą służą najbardziej potrzebującym.