Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Z gromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez sł. B. o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) i czcig. sł. B. m. Teresę Kierocińską (1885-1946); agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych (w 1936 r.), na prawie papieskim (od 1954 r.). Zgromadzenie żyje charyzmatem Bożego dziecięctwa, inspirując się regułą i duchowością karmelitańską. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus według praktyki „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi” – są hasłem Zgromadzenia.

Siostry łączą życie modlitwy z apostolstwem czynnym, pomagając w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki, prowadząc przedszkola, domy rekolekcyjne oraz podejmując posługę charytatywną. W Polsce pracują w trzech prowincjach: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej; w innych krajach Europy: we Francji, Włoszech, w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Białorusi i Łotwie; a także na misjach w Afryce: w Burundi, Rwandzie i Kamerunie. Modlą się szczególnie za kapłanów i misjonarzy.