Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Z gromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest instytutem zakonnym habitowym założonym 1 sierpnia 1936 roku przez ks. Adolfa Piotra Szelążka, biskupa łuckiego.

Biskup Adolf Piotr Szelążek wskazał Siostrom, by w kroczeniu do świętości drogą rad ewangelicznych czerpały przykład i wzór od Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pod jej szczególną opiekę powierzył powstałe Zgromadzenie zakonne, którego hasłem przewodnim stały się słowa świętej Patronki: SZERZYĆ MIŁOŚĆ DLA NAJWYŻSZEJ MIŁOŚCI.

Zgromadzenie stara się całą swoją zewnętrzną działalnością szerzyć ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus zawartego w „małej drodze”, czyli drodze dziecięctwa duchowego. Fundamentem tej duchowości jest głęboka wiara i zupełne zdanie się na Boga.

W misji realizowanej dla dobra Kościoła i zbawienia dusz Siostry podejmują pracę katechetyczną i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, prowadzą placówki oświatowo-wychowawcze, swoją opieką otaczają dzieci niepełnosprawne. Wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin trudnych i niepełnych poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pogotowia interwencyjnego. Ponadto Siostry podejmują pracę dla dobra Kościoła lokalnego w zakrystiach oraz kancelariach parafialnych.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus szerzy duchowość Patronki i Opiekunki poprzez każdą podejmowaną działalność, zaszczepiając jej ducha w sercach tych, do których Opatrzność Boża pośle Siostry.

W misji realizowanej dla dobra Kościoła i zbawienia dusz Siostry podejmują pracę katechetyczną i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, prowadzą placówki oświatowo-wychowawcze, swoją opieką otaczają dzieci niepełnosprawne. Wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin trudnych i niepełnych poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pogotowia interwencyjnego. Ponadto Siostry podejmują pracę dla dobra Kościoła lokalnego w zakrystiach oraz kancelariach parafialnych.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus szerzy duchowość Patronki i Opiekunki poprzez każdą podejmowaną działalność, zaszczepiając jej ducha w sercach tych, do których Opatrzność Boża pośle Siostry.