Świecki Zakon Karmelitów Bosych


P rzynależymy do rodziny zakonnej Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zreformowanej przez św. Teresę od Jezusa.

Uczestniczymy w charyzmacie karmelitańskim, realizując go zgodnie ze świeckim stanem życia.
Jesteśmy włączeni w struktury Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, którzy troszczą się o naszą formację.
Składamy przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Spotykamy się regularnie w naszych wspólnotach w celu formacji duchowej.
Staramy się podejmować rozmaite zadania apostolskie w łączności z Zakonem oraz Kościołem lokalnym.

Na świecie jest nas ponad 25 tys. zabranych w 1736 wspólnotach w 75 krajach.