Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek


N asze Zgromadzenie powstaje w 1860 r. w Hiszpanii, jako owoc mistycznego doświadczenia bł. Franciszka Palau od Jezusa Maryi Józefa Quer (1811-1872). To karmelita bosy, człowiek głębokiej modlitwy, niestrudzony apostoł Kościoła, człowiek otwartych oczu i gorącego serca, z pasją oddanego poszukiwaniu Boga i miłosnej relacji z Nim.

Należymy do Rodziny Karmelu Terezjańskiego. Jesteśmy Zgromadzeniem z duchowością eklezjalną i maryjną.

W nasz charyzmat wpisuje się miłość ludzi i Boga jako tworzących jedną wspólnotę Kościoła, Mistyczne Ciało Chrystusa. Naszym życiem włączamy się w zbawcze dzieło Chrystusa. 

Żyjemy w siostrzanej jedności jako mała wspólnota Kościoła, naszym życiem głosząc i świadcząc o Jego pięknie i jedności.

Służymy Kościołowi wsłuchując się w głos Chrystusa Oblubieńca, ukazującego nam najpilniejsze Jego potrzeby, które przynaglają nas do dzieł miłosierdzia i apostolatu, jakiego się podejmujemy w odpowiedzi na nie. Rekolekcje dla młodzieży, grupy modlitewne, formacja świeckich, praca z młodzieżą wychowawcza i edukacyjna, praca wśród osób starszych i chorych, to tylko niektóre z form konkretnej miłości wobec Kościoła, jedności Boga i bliźnich.

Maryja - Matka, Siostra i Królowa Karmelu - swym przykładem zachęca nas do codziennej ofiary z samych siebie i otwarcia się na Boże wezwanie.