Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek


P osłane, aby być znakiem komunii w Kościele- Eklezji. Bóg i bliźni - oto serce naszej misji. Początki Karmelu Misyjnego biją ze źródeł żarliwej modlitwy, niestrudzonego apostołowania i realizacji powołania do świętości w codziennym życiu bł. Franciszka Palau y Quer, hiszpańskiego karmelity bosego (1811-1872).

Inspiruje nas palautiańskie życia z pasją dla Kościoła wyrażane w trzech wymiarach: wspólnota, modlitwa, misja.

Uważne na głos Ducha i otwarte na znaki czasu ewangelizujemy na pięciu kontynentach (wychowanie chrześcijańskie, katechizacja, edukacja, praca na polu socjalnym i w służbie zdrowia, posłanie misyjne ad gentes i promowanie wolontariatu misyjnego, propagowanie duchowości terezjańsko-palautiańskiej).

Karmelitanki misjonarki to wspólnota sięgająca swymi korzeniami hiszpańskich Balearów! Jesteśmy kobietami odważnie zaangażowanymi w dawanie świadectwa pójścia za Chrystusem w 40 krajach świata. Nasz szlak wyznacza Ewangelia wcielona ze świeżością i charyzmą w życie katalońskiego karmelity bosego, bł. Franciszka Palau y Quer, ocd. Do naszego projektu życia braterskiego, kontemplacyjnego i misyjnego zapraszamy osoby, które pasję miłości Boga zechcą rozlać na drugiego człowieka widząc w nim Oblicze Chrystusa. Nasz świat to nie jakiś problem do rozwiązania, ale ukochane dzieło Boga- Ojca i Matki, w którym Kościół to Ciało Chrystusa- ziarno Królestwa Bożego, zaczyn, który -często pośród sprzeciwu-  jest znakiem komunii i miejscem miłosnego objęcia poranionej ludzkości. Jesteśmy wezwane, by głosić Ewangelię miłości Boga do człowieka i by tworzyć więzy dialogu, pojednania, sprawiedliwości i pokoju tam, „gdzie Boża chwała nas wezwie” (bł. Franciszek Palau y Quer). Naszym jest budowanie Kościoła w komunii. To wyzwanie -wciąż bardzo aktualne- wymaga od nas utkwienia wzroku w Chrystusie- Przyjacielu i przyjmowania z wdzięcznością rozlewanego na Kościół i świat Jego balsamu miłosierdzia.

Karmel Misyjny Świecki (CMS)

Świadome współodpowiedzialności za głoszenie Królestwa Bożego dzisiejszemu światu, wspieramy i towarzyszymy wspólnotom osób, które pragną zgłębiać i ubogacać charyzmat błogosławionego Franciszka Palau y Quer.

Celem Karmelu Misyjnego Świeckiego jest wspieranie i rozwój życia i misji świeckich w Kościele. Z każdym, kto w sposób dojrzały i odpowiedzialny chce podjąć dzieło autoformacji i zaangażować się w misję Kościoła dzielimy z radością i dyspozycyjnością bogactwo Karmelu.

Każdego zatem, kto czuje pragnienie, by dołączyć do tego dzieła zapraszamy do wspólnot, przy których powstają pierwsze polskie grupy CMS. Wolontariat misyjny z NGO Prokarde

Solidarność z najuboższymi i najbardziej potrzebującymi jest inspiracją wielu naszych projektów misyjnych. Temu celowi przyświecało utworzenie w 1996 organizacji pozarządowej Karmelitanek Misjonarek w Europie: Prokarde (Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo). Zainteresowanych wolontariatem misyjnym przy naszych placówkach zapraszamy do kontaktu z krakowską wspólnotą.


Misyjna Adopcja Serca

„Adopcja serca” jest jednym z projektów NGO Prokarde i dotyczy „adopcji” dziewczynek z internatów działających przy placówkach misyjnych Karmelitanek Misjonarek w Indiach, Nigerii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii czy Peru.

„Rodzic adopcyjny” pokrywa koszty edukacji dziewczynki w internacie osobiście wybierając kwotę przekazanej pomocy i częstotliwość wpłaty. Zainteresowane adopcją misyjną osoby, szkoły zachęcamy do współpracy.