Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein, współpatronki Europy

P o kilkunastoletniej działalności Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie zrodziła się potrzeba uzupełnienia tej nastawionej bardziej na działalność naukową instytucji i powołano do życia Centrum Kultury Duchowej"Communio Crucis", którego zadaniem ma być realizacja charyzmatu karmelitańskiego we współczesnym świecie, poprzez rozwój idei duchowości. Nie wynika to jedynie z "nadmiaru" zmysłowości we współczesnej kulturze czy przeciwstawianiu się jej, lecz opiera się na wezwaniach Kościoła. Oficjalne rozpoczęcie działalności nastąpiło 18 grudnia 2005 roku, gdy po adwentowych rekolekcjach u Siostry Faustyny w Łagiewnikach, zawiązała się wspólnota "ideału".

Byliśmy na przełomie tysiącleci świadkami powszechnego wezwania Jana Pawła II do kontemplacji oblicza Chrystusa (Novo millennio ineunte,15). Następnie, na początku swego pasterzowania kard. Stanisław Dziwisz w Liście na Adwent 2005 roku napisał do Kościoła krakowskiego: moim pragnieniem jest aby powstały studyjne i modlitewne grupy inspirujące się osobą i nauczaniem Jana Pawła II.

Również kard. Stanisław Nagy celebrując na Wawelu 400-lecie obecności Karmelitów bosych na ziemiach Rzeczpospolitej (28 listopada 2005), określił zadanie i cel Karmelu: stanąć przy polskim zamodleniu, przy tym, co jest sednem sprawy w chrześcijaństwie i czego nie wolno sfałszować.

Tworząc wspólną płaszczyznę dla tych intuicji i wezwań, karmelici bosi pragną również w ramach "Communio Crucis" dać swą odpowiedź poprzez:

 • organizowanie spotkań, sesji i innych form wymiany myśli popularyzujących duchowość;
 • wejście w logikę faktu, że Kraków został okrzyknięty "miastem duchowości" i pomoc w odnajdywaniu głębszego wymiaru rzeczywistości;
 • promowanie duchowości i szukanie odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące sfery życia duchowego i inspirowanie do rozwoju wewnętrznego;
 • Wreszcie, w cyklu "Misticon" pragniemy przedstawiać najwartościowsze postaci, pobudzane bezpośrednim kontaktem z Bogiem, a które wywarły wielki wpływ na historię Europy. Dzięki temu wprowadzamy w tajemnicę pięknego, wymagającego i mocnego doświadczenia Boga, które kształtuje życie.

  Idei tej patronuje święta, którą Jan Paweł II uczynił patronką Europy - doktor filozofii, uczennica Edmunda Husserla, zaprzyjaźniona z Romanem Ingardenem, kobieta naukowiec, autorka wielu prac filozoficznych a także publicystycznych poświęconych zagadnieniu statusu kobiet, karmelitanka bosa, Edyta Stein.

   

  Ideą CKD „Communio Crucis” nie jest tworzenie struktur, lecz budowanie środowiska w oparciu o kilka zasad:

  • postawy spotkania ze współczesnością, zwłaszcza z jej wymiarem kulturowym, w której dominuje eksponowanie wymiaru duchowości;
  • promowanie doświadczenia wiary;
  • oparcie życia i poszukiwań o „czyste” i „mocne” doświadczenie, a takie niewątpliwie jest doświadczenie świętych mistyków;
  • promowanie kontemplacyjnego wymiaru życia.

  Centrum jest z założenia formułą otwartą na spotkanie pomiędzy kulturą a duchowością. W roku 2016 przyjęło formę stowarzyszenia religijnego, a jego prezesem jest Bogusława Stanowska-Cichoń.