Wydawnictwo Karmelitów Bosych

W ydawnictwo Karmelitów Bosych od 1927 roku przekłada, opracowuje i udostępnia polskim czytelnikom dzieła klasycznych autorów karmelitańskich, takich jak św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Łączy osiągnięcia nauk humanistycznych z najczystszymi źródłami tradycji, tworząc nowoczesne i oryginalne syntezy duchowości chrześcijańskiej.

Blisko dziewięćdziesięcioletnia historia naszego Wydawnictwa to dbanie o kulturę ducha polskiego czytelnika.