Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

A rchiwum Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego erygowane zostało 22 października 1960 roku w klasztorze w Czernej.

Po jej podziale w 1993 roku na Prowincję Warszawską i Krakowską pozostało przy Prowincji Krakowskiej.

W 2012 roku przeniesiono je do nowej siedziby w krakowskim konwencie na Prądniku Białym.