Biuro Misyjne Karmelitów Bosych

B iuro Misyjne Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, jest jednostką powołaną przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, za zgodą Rady Prowincjalnej w celu ożywiania zapału misyjnego w Prowincji, rozbudzania powołań misyjnych oraz wspierania braci misjonarzy w Delegaturze Burundi–Rwanda miłością, modlitwą i pomocą materialną (por. Konstytucje OCD, p. 94).

Działalność Biura Misyjnego podlega zwierzchnictwu Prowincjała.

Biuro służy pomocą misjom karmelitańskim w Afryce w ramach Zakonu Karmelitów Bosych.

Na czele Biura stoi Prowincjalny Sekretarz ds. misji mianowany przez Prowincjała za zgodą Rady na okres trzech lat

Siedzibą Biura Misyjnego jest klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie-Śródmieściu przy ul. Rakowickiej 18.

Zasadniczym celem istnienia i działalności Biura Misyjnego jest troska o łączność pomiędzy Prowincją a misjami, rozniecanie ducha misyjnego oraz gorliwości misyjnej wśród wiernych (por. Redemptoris Missio 77-83), popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Zakonu oraz zdobywanie dla misji współpracowników i środków pieniężnych koniecznych do realizacji dzieł apostolskich podejmowanych przez naszych misjonarzy w Delegaturze Prowincjalnej Burundi – Rwanda.